Retour sturen-Herroepingsrecht

Voor particuliere kopers hanteren wij de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst product.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.

Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 


Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.


Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@kunsthaag.eu. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.


Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 


Terugbetaling In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.


U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten gemiddeld € 6,50 tot maximaal € 50 zullen bedragen. Let op! Neem altijd eerst per mail contact met ons op voor het juiste retouradres.
Uitsluiting herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: n.v.t.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
Aan: Kunsthaag.EU, De Wagenmaker 2, 1851PX Heiloo, info(@)kunsthaag.eu


– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 
de verkoop van de volgende goederen:de levering van de volgende digitale inhoud: de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: 
– Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

– Naam/Namen consument(en) 

– Adres consument(en) 

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

– Datum 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is